Onze bedrijfscultuur

De algemene waarden zijn een uitdrukking van onze bedrijfscultuur en vormen de basis voor richtlijnen voor gedrag en leiding. Onze bedrijfsleiders, Ute en Olaf Reiner, geven het juiste voorbeeld en handelen op grond van wat fundamenteel is aan onze waarden. Zo creëren we een aangename atmosfeer, waarin mensen zich goed voelen. En wij verwachten hetzelfde van onze collega’s. Onze waarden bepalen het dagelijks werk, bepalen hoe men met elkaar omgaat en hun verhouding met de klant. Deze dienen om het zo uit te drukken als “richtlijnen voor gedrag” in alle bereiken van de onderneming en ondersteunen ons bij het ons continu aanpassen aan de behoeften van onze klanten. Als alle neuzen dezelfde richting uit staan, kunnen we zelfs schijnbaar onoplosbare problemen aan. Ons op waarden gebaseerde omgang met mensen is een uitdrukking voor onze respectvolle omgang met elkaar, maar ook voor hoe we klanten en leveranciers behandelen.

„De motivatie om volgens waarden te handelen heeft bij ons allen post gevat. Als medewerker kun je ertoe besluiten deze in je leven te realiseren. We dienen ze elke dag opnieuw te definiëren en ze verder te ontwikkelen. Alles, wat men nodig heeft, is de bereidheid om te leren en samen te groeien.

Laura Pieper, assistente van de bedrijfsleiding